Organisatie

De stichting heeft een vestiging in Amsterdam Noord. Ons doel is om zoveel mogelijk aanbod te creëren dicht bij huis. In ieder stadsdeel willen we een locatie hebben, zodat het toegankelijker, kortere afstand, kleinschalig en onze zorg opmaat blijft.

Missie

Ieder mens heeft recht op plezier. Stichting Ahenk streeft ernaar een zinvolle invulling aan de vrije tijd van mensen met een beperking te geven. Met daarbij in eerste instantie het oog op plezier te hebben en vervolgens het ontwikkelen en participeren van de kinderen in de maatschappij. Het is ons doel om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten. Kinderen hebben niet alleen plezier, ze doen ook allerlei indrukken en ervaringen op die goed zijn voor hun ontwikkeling.

Stichting Ahenk is voor de zorgbehoevende jeugdigen en volwassenen, voornamelijk voor mensen die een verstandelijke beperking hebben. De stichting biedt dagbesteding en vrijetijdsbesteding, dmv individuele begeleiding en begeleiding in groep. Binnen deze doelgroep ligt onze nadruk op mensen die van allochtone achtergrond hebben. Deze mensen kunnen vaak moeilijk hun weg vinden binnen het bestaande aanbod en is er weinig vertrouwen naar de zorginstellingen. Met onze expertise over de culturele verschillen en kleinschalig willen we deze doelgroep goed van dienst te kunnen zijn.

Visie

Aanbod creëren in de vorm van dagbesteding, vrijetijdsbesteding en opvang voor doelgroepen voor wie de toegang tot sociale culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. In eerste instantie richten we ons op jongeren met een verstandelijke beperking, maar willen in de toekomst ook dagbesteding voor geïsoleerde ouderen creëren.

We zien dit als een preventieve aanpak voor jeugdigen, volwassenen en hun netwerk die zich in een problematische situatie bevinden. Ons uitgangspunt is zo veel mogelijk mensen zorg bieden die zij nodig hebben.

Onze visie is zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande reguliere aanbod en/of cliënten uiteindelijk hier naar doorverwijzen.

Wij streven naar een goede integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapte mensen in de recreatieve sector. Dit willen we bevorderen door het organiseren van clubjes die toegankelijk zijn voor zowel mensen met als mensen zonder een beperking. De wensen van onze cliënten en diens tevredenheid is ons belangrijkste uitgangspunt.